Triatlon - Jih

Přejít na obsah
Triatlon Jih aktuality
Vyhlášení poháru a Junior Cup 2022
Vyhlášení proběhne tradičně v Tálíně dne 22.10.2022 od 16:00 hodin.

Pozvánka a program
Slavnostní vyhlášení výsledků
Jihočeského poháru v triatlonu
2022
které se koná dne 22. 10. 2022 od 16:00 hod, v restauraci obce Tálín
Program: 16:00 - vyhlášení výsledků v JUNIOR CUP
18:00 - vyhlášení výsledků v TT dospělých
                                           19:30 - volná zábava

Za výkonný výbor
Ing. Milan Hendrych
předseda JTT

Jihočeký Heizomat triatlonový pohár 2022
a Junior Cup 2022 je v cíli

Konečné výsledky Jihočeského Heizomat poháru triatlonu a Junior Cup po opravě

                                                        


Záznam triatlonu na Podroužku v ČT najdete na odkazu:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10103510226-sport-v-regionech/222471290030043/

Sezóna se rozběhla naplno.
Povedlo se zajistit čipovou česomíru na všechny závody Junior Cup. V souvislosti s tím, je možné se registrovat na závody on-line.
Dále se povedlo zajistit čipovou časomíru na závody Jihočeského poháru (mimo Vráže u Písku).
Také na tyto ztávody je možná registrace on-line.
Registraci otevřete přes odkaz v termínovce ( on-line registrace ), nobo přes odkaz v propozicích příslušného závodu.
Závod v Holubově má vlastní registraci.
Pořadatelé doporučují využít tyto on-line registrace. Při otevírání registračního formuláře může být někdy delší odezva.

V sobotu 7.5.2022 se otevřela sezóna letošních pohárů triatlonu závodem v Prachaticích. Výsledky závodů budou zveřejňovány na příslušném odkazu.  
Proběhla valná hromada Jihočeského triatlonu       zápis     usnesení   hospodaření 2021    návrh rozpočtu 2022
Jsou zveřejněné soutěžní směrnice Jihočeského poháru a Junior Cup pro rok 2022
Jsou uzavřeny termínové listiny na rok 2022. U vybraných závodů možnost On-line registrace a čipová technologie.
Proběhlo školení rozhodčích triatlonu.
Prohlédněte si ročenky 2021 až 2017
Případné připomínky posílejte prostřednictvím e-mailu na členy výkonného výboru.
Milan Hendrych     milan.hendrych@unicreditleasing.cz
Jan Vaněk                headcoach.one@gmail.com
Tomáš Vaněk          tomas.vanek@tcv-jih.cz
Karel Strolený         triatlonalfeda@gmail.com

Konečné termínovky na rok 2022
U vybraných závodů možnost registrace On-line.
Novinka v letošním ročníku Jihočeského poháru a Junior Cup. Kompletní závody Junior Cup budou v letošním roce měřeny pomocí čipové technologie.
V propozicích těchto závodů je uveden odkaz na registraci On-line. Doporučuje se aby závodníci přednostně používali k registraci právě on-line způsob. Pořadatelům to velmi usnadní organizaci registrace na místě. Také zpracování výsledků to urychlí.
Případné připomínky posílejte prostřednictvím e-mailu na členy výkonného výboru
Milan Hendrych     milan.hendrych@unicreditleasing.cz
Jan Vaněk                headcoach.one@gmail.com
Tomáš Vaněk          tomas.vanek@tcv-jih.cz
Karel Strolený         triatlonalfeda@gmail.com
                                                                                                                             

Výsledky Jihočeského poháru a Junior Cup 2022
V tabulkách budou postupně doplňovány výsledky závodů tak, jak je zašlou pořadatelé.
Školení rozhodčích triatlonu
V sobotu dne 2.4.2022 proběhlo školení rozhodčích triatlonu. Školení bylo určeno pro stávající rozhodčí a dále pro nové zájemce o tuto pozici.
V letošním ročníku Jihočeského poháru a Junior Cup bude hlavní rozhodčí závodu určen dle rozpisu vytvořeného před zahájením soutěží. Jednotliví hlavní rozhodčí pro konkrétní závod budou zveřejněni v tabulce na těchto stránkách. (dle zápisu z Valné hromady bod č.19)
Ročenky Jihočeského poháru a Junior Cup
Zde máte možnost prolistivat si ročenky z minulých sezon. Mnozí zde mohou sledovat svůj historický postup své sportovní kariery.
Soutěžní směrnice pro rok 2022
                      Soutěžní směrnice Jihočeský pohár 2022                                       Soutěžní směrnice Junior Cup 2022                                                           
Výkonný výbor Jihočeského triatlonu
        
                                                                                                                    
Kontakty
Připomínky, návrhy, podněty, dotazy a nevíme co ještě můžete posílat na uvedené kontakty


Návrat na obsah